Wat kunnen wij voor u betekenen?

Walravens & Partners ondersteunt organisaties bij veranderingsprocessen. Deze ondersteuning gebeurt altijd in een samenspel met onze opdrachtgevers en kan in verschillende vormen plaatsvinden.

In ons werk is de communicatie tussen mens en organisatie en mensen onderling altijd een belangrijk aandachtspunt.

Om deze communicatie nieuwe impulsen te geven ontwikkelden wij een bijzonder instrument. Kijkt u voor meer informatie op de pagina “Communicatie, een beetje anders”.

In het onderstaande een korte opsomming van verschillende manieren, waarop wij bij een veranderingsproces betrokken kunnen zijn.

 

Tekstvak: We lopen vast
 
. . . als we niet dezelfde kant uitwerken.

 

*       Procesbegeleiding bij koersbepaling en verandering.
Wij stimuleren mensen in de(project)organisatie hun talenten te gebruiken, helpen hen op een andere manier en op een ander z’n manier te kijken. Meningen komen boven tafel en de rollen en verantwoordelijkheden van alle betrokkenen worden duidelijk.

*       Projectleiding
Onze bemoeienis gaat een stapje verder; wij nemen het stuur in handen voor een bepaald project. Wij mobiliseren en motiveren interne en externe partijen, die bij het proces betrokken zijn, en bewaken voortgang en resultaat en, desgewenst, het budget.

*       Communicatieplanning
Het verzorgen van in- en externe communicatie met betrekking tot specifieke thema’s door het opstellen van een communicatieplan, het ontwikkelen van instrumenten en het coördineren van de uitvoering van het plan.

*       Beleidsonderzoek en advies
Wij inventariseren, maken afwegingen, schatten haalbaarheid in en doen voorstellen voor actie. Desgewenst zetten wij de voorstellen om in actie.

*       Individuele begeleiding/ counseling
Ondernemers, bestuurders, leidinggevenden of (beleids)medewerkers helpen hun weg te vinden bij het leren omgaan met veranderende situaties.

*       Omgaan met stress en stressgerelateerde problemen
Begeleiden of behandelen van individuele medewerkers met klachten, instrueren of opleiden van leidinggevenden m.b.t. preventie en omgaan met klachten.

*       Overig
Het (leren) gebruiken van functioneringsgesprekken, helpen hanteren van conflicten, trainen van persoonlijke vaardigheden.

 

Tekstvak: Er is niets aan de hand
 
. . . met je kop in het zand.