Wie zijn wij?

Walravens & Partners ondersteunt overheden, ondernemingen en instellingen bij veranderingsprocessen en bij het uitvoeren van verbetertrajecten.

Onze inbreng is altijd gericht op de mensen, in of buiten de organisatie.
Het doel van onze inbreng is het vergroten van hun betrokkenheid bij en hun inzet voor de organisatie.

De wijze waarop wij onze inbreng leveren kan heel verschillend zijn, maar wordt in ieder geval gekenmerkt door betrokkenheid en inzet van onze kant.

Op de pagina “Wat kunnen wij voor u betekenen?” vertellen wij meer over de inbreng die u van ons kunt verwachten.

 

Tekstvak: We reiken verder
 
. . . als we onze nek uitsteken.

 

Historie

Het bureau is in 1987 van start gegaan als de adviespraktijk van organisatiepsycholoog Rien Walravens. Aanvankelijk werkte hij vooral voor kleine en middelgrote ondernemingen. De gehanteerde stijl bleek ook steeds meer (semi)overheidsorganisaties en (zorg)instellingen aan te spreken. Zij vormen nu een groot deel van onze opdrachtgevers.

Onze opdrachten hebben doorgaans betrekking op de interne organisatie en/ of cultuur, maar soms gaat het ook om opdrachten maatschappelijke projecten van de grond te krijgen. Vanuit een eigen maatschappelijke interesse werden enkele projecten gericht op jeugdwelzijn tegen een ‘sponsortarief’ uitgevoerd.

In een projectmatige samenwerking met een buitenlands adviesbureau werd de basis gelegd voor een bijzonder hulpmiddel bij veranderingsprocessen in organisaties. Vanaf het einde van de jaren negentig werd deze methodiek een soort handelsmerk van Walravens & Partners. U leest hierover meer op de pagina “Communicatie, een beetje anders”.

Veranderingsprocessen gaan niet zelden gepaard met stressproblemen. In de organisatie kunnen de voorwaarden geschapen worden om hier op een goede manier mee om te gaan. Dat is echter niet altijd toereikend. Eind 2007 heeft Rien Walravens Re Firmitas, praktijk voor toegepaste psychologie opgericht. Vanuit deze praktijk biedt hij de mogelijkheid van individuele behandeling van mensen met stressgerelateerde klachten.

 

Tekstvak: Kijk ook naar jezelf
 
. . . als je zoekt naar verbetering.

 

Werkwijze

De werkwijze, zoals die zich in de loop van de jaren heeft ontwikkeld, heeft een paar kenmerken:

*    ‘Doe maar gewoon’; het voorkomen van ‘mist’ door geen onnodig jargon te gebruiken en het afleveren van vlot leesbare en uitnodigende plannen, rapportages en verslagen.

*    Betrokkenheid; een van de partners committeert zich altijd volledig aan een project en doet er alles aan om – samen met de opdrachtgever – het beste resultaat te behalen.

*    Flexibiliteit; projecten kunnen aan allerlei invloeden blootstaan, die het verloop beïnvloeden. Dit is voor ons nooit een belemmering geweest om een geschikte alternatieve aanpak te vinden.